การเรียนรู้เชิงรุก


ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 28 พ.ย. 2561
[212] [29 พ.ย. 2561]
อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
[276] [9 พ.ย. 2560]
อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด วันที่ 18 ต.ค. 2560
[103] [19 ต.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัด โครงการ “Tools For The Mind” วันที่ 3 พ.ค. 2560
[143] [11 พ.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
[146] [3 เม.ย. 2560]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2
[134] [14 มี.ค. 2560]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1
[133] [21 ก.พ. 2560]
อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
[151] [8 ธ.ค. 2559]
อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
[154] [18 พ.ย. 2559]
อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2559
[159] [19 ก.ย. 2559]

ช่องทางการติดต่อ

Top