อัลบั้มภาพกิจกรรม

Team Image

อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF วันที่ 5-6 ก.พ.2563...
[1] [7 ก.พ. 2563]

ภาพโดย : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

Team Image

หน่วยงาน/สำนักวิชา/วิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563...
[7] [26 ธ.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

Team Image

โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education...
[28] [24 พ.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ UK-Professional Standards Framework (Modu...
[50] [17 พ.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


ค้นพบ 99 รายการ
Top