อัลบั้มภาพกิจกรรม

Team Image

สวัสดีปีใหม่ 2563
[7] [26 ธ.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

Team Image

โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education...
[28] [24 พ.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ UK-Professional Standards Framework (Modu...
[47] [17 พ.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ UK-Professional Standards Framework (Modu...
[37] [5 เม.ย. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Team Image

โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education...
[38] [26 มี.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ UK-Professional Standards Framework (Modu...
[49] [4 มี.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


ค้นพบ 95 รายการ
Top