อัลบั้มภาพกิจกรรม

Team Image

โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education...
[21] [24 พ.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ UK-Professional Standards Framework (Modu...
[35] [17 พ.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ UK-Professional Standards Framework (Modu...
[26] [5 เม.ย. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Team Image

โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education...
[30] [26 มี.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ UK-Professional Standards Framework (Modu...
[39] [4 มี.ค. 2562]

ภาพโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


ค้นพบ 92 รายการ
Top