ปฏิทินการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2561 31 มกราคม 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 19 มกราคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
2/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 16 กุมภาพันธ์ 2561 รายงาน / เล่มวาระ
3/2561 28 มีนาคม 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 16 มีนาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
4/2561 25 เมษายน 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 16 เมษายน 2561 รายงาน / เล่มวาระ
5/2561 30 พฤษภาคม 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 18 พฤษภาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
6/2561 27 มิถุนายน 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 15 มิถุนายน 2561 รายงาน / เล่มวาระ
7/2561 25 กรกฎาคม 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 13 กรกฎาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
8/2561 29 สิงหาคม 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 17 สิงหาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
9/2561 26 กันยายน 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 14 กันยายน 2561 รายงาน / เล่มวาระ
10/2561 31 ตุลาคม 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 19 ตุลาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
11/2561 28 พฤศจิกายน 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 16 พฤศจิกายน 2561 รายงาน / เล่มวาระ
12/2561 26 ธันวาคม 2561 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 14 ธันวาคม 2561 รายงาน / เล่มวาระ
Top