ปฏิทิน/รายงานการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
ครั้งพิเศษที่ 1/2562 16 มกราคม 2562 15.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 11 มกราคม 2562 รายงาน / เล่มวาระ
1/2562 30 มกราคม 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 23 มกราคม 2562 รายงาน / เล่มวาระ
2/2652 27 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 20 กุมภาพันธ์ 2562 รายงาน / เล่มวาระ
3/2562 27 มีนาคม 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 20 มีนาคม 2562 รายงาน / เล่มวาระ
4/2562 24 เมษายน 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 17 เมษายน 2562 รายงาน / เล่มวาระ
5/2562 29 พฤษภาคม 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 22 พฤษภาคม 2562 รายงาน / เล่มวาระ
6/2562 26 มิถุนายน 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 19 มิถุนายน 2562 รายงาน / เล่มวาระ
7/2562 31 กรกฎาคม 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 24 กรกฎาคม 2562 รายงาน / เล่มวาระ
8/2562 28 สิงหาคม 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 21 สิงหาคม 2562 รายงาน / เล่มวาระ
9/2562 25 กันยายน 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 18 กันยายน 2562 รายงาน / เล่มวาระ
10/2562 30 ตุลาคม 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 22 ตุลาคม 2562 รายงาน / เล่มวาระ
11/2562 27 พฤศจิกายน 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 20 พฤศจิกายน 2562 รายงาน / เล่มวาระ
12/2562 25 ธันวาคม 2562 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร 18 ธันวาคม 2562 รายงาน / เล่มวาระ
Top