ปฏิทิน/รายงานการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

สภาวิชาการ ปี 2565

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
ครั้งพิเศษที่ 1/2565 6 มกราคม 2565 12.00-12.40 น. ห้องโมคลาน 3 มกราคม 2565 รายงาน
1/2565 19 มกราคม 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 10 มกราคม 2565 รายงาน
2/2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 7 กุมภาพันธ์ 2565 รายงาน
ครั้งพิเศษที่ 2/2565 3 มีนาคม 2565 12.00-12.15 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายงาน
3/2565 16 มีนาคม 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 7 มีนาคม 2565 รายงาน
4/2565 20 เมษายน 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 11 เมษายน 2565 รายงาน
5/2565 18 พฤษภาคม 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 9 พฤษภาคม 2565 รายงาน
6/2565 15 มิถุนายน 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 6 มิถุนายน 2565 รายงาน
ครั้งที่ ว 1/2565 16 มิถุนายน 2565 - น. - 10 มิถุนายน 2565 รายงาน
7/2565 20 กรกฎาคม 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 11 กรกฎาคม 2565 รายงาน
8/2565 17 สิงหาคม 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 8 สิงหาคม 2565 รายงาน
9/2565 21 กันยายน 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 12 กันยายน 2565 รายงาน
10/2565 19 ตุลาคม 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 10 ตุลาคม 2565 รายงาน
11/2565 16 พฤศจิกายน 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 7 พฤศจิกายน 2565 รายงาน
12/2565 21 ธันวาคม 2565 13.00-16.30 น. ห้องโมคลานและระบบ Zoom Meeting 12 ธันวาคม 2565 รายงาน
Top