ข่าวประชาสัมพันธ์


ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 4/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 4/2565
[25] [19 ก.ย. 2565]
การดำเนินการการกรณีถูกจำกัดสิทธิ์การดูผลการศึกษา กรณีไม่ประเมินการสอนของอาจารย์
[22] [14 ก.ย. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 3/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งพิเศษที่ 3/2565
[27] [13 ก.ย. 2565]
ประกาศ!! การจัดสอบ สอบวัดทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัล  (Exit Exam) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่  12-15 กันยายน 2565 ประกาศ!! การจัดสอบ สอบวัดทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัล (Exit Exam) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12-15 กันยายน 2565
[179] [31 ส.ค. 2565]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการการเรียนและการสอน จัดประชุมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการการเรียนและการสอน จัดประชุมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
[58] [26 ส.ค. 2565]
ประกาศ!! นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตร กิจกรรมมือใหม่หัดประเมิน รอบที่ 2 วันที่ 26 ก.ค. 2565 สามารถเข้าไปรับได้ตามลิงก์
[37] [22 ส.ค. 2565]
ขอให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2565
[108] [15 ส.ค. 2565]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔
[47] [11 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม มือใหม่หัดประเมิน จำนวน 10 รอบ ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 8 ส.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม มือใหม่หัดประเมิน จำนวน 10 รอบ ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 8 ส.ค. 2565
[52] [8 ส.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 14 สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 14 สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2565
[63] [7 ส.ค. 2565]

ค้นพบ 145 รายการ

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2745] [8 ม.ค. 2558]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[2116] [8 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1804] [21 ส.ค. 2558]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[1253] [2 มิ.ย. 2559]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1205] [17 ส.ค. 2559]
ข่าวทั้งหมด
Top