ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเขียน Application UKPSF ประเภท Fellow ออนไลน์
[38] [8 มิ.ย. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA/WUQA"
[77] [27 พ.ค. 2563]
แจ้งเลื่อน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การออกข้อสอบ”
[50] [20 เม.ย. 2563]
เครื่องมือต่างๆสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
[128] [25 มี.ค. 2563]
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thai MOOC Live ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค.2563 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thai MOOC Live ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค.2563
[24] [19 มี.ค. 2563]
ศนร.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Game-Based Learning ศนร.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Game-Based Learning" วันที่ 18 มี.ค.2563
[117] [18 มี.ค. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม UKPSF รุ่นที่ 4 แบ่งตามกลุ่ม
[57] [14 ก.พ. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม UKPSF รุ่นที่ 4
[205] [11 ก.พ. 2563]
ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ  ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สอนอย่างไรให้ได้ 4.5" ในวันที่ 7 ก.พ. 2563
[177] [7 ก.พ. 2563]
ศนร.จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในวันที่ 5 ก.พ. 2563 ศนร.จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
[159] [6 ก.พ. 2563]

ค้นพบ 76 รายการ

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2334] [8 ม.ค. 2558]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1459] [21 ส.ค. 2558]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1342] [8 ส.ค. 2559]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[978] [17 ส.ค. 2559]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[948] [2 มิ.ย. 2559]
ข่าวทั้งหมด
Top