ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์ คลิปแถลงข่าวรายการ "โฆษก อว."
[32] [22 เม.ย. 2564]
ขอประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[28] [7 เม.ย. 2564]
ศนร. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 29 ศนร. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 29
[46] [29 มี.ค. 2564]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 9 วันที่ 5-7 มี.ค. 2564
[62] [9 มี.ค. 2564]
กำหนดการอบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย) วันที่ 5-7 มีนาคม 2564
[33] [1 มี.ค. 2564]
ศนร. ร่วมรับประทานอาหารกับท่านอธิการบดี
[54] [11 ก.พ. 2564]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[59] [6 ม.ค. 2564]
ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน ศูนย์ สำนักวิชา สถาบัน วิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี 2564
[70] [23 ธ.ค. 2563]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562
[52] [30 พ.ย. 2563]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 217 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowships คนที่ 217
[49] [22 ต.ค. 2563]

ค้นพบ 102 รายการ

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2503] [8 ม.ค. 2558]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1792] [8 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1596] [21 ส.ค. 2558]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1092] [17 ส.ค. 2559]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[1062] [2 มิ.ย. 2559]
ข่าวทั้งหมด
Top