ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh จัดโดย ทปอ. วันที่ 27 พ.ค. 2564 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh จัดโดย ทปอ. วันที่ 27 พ.ค. 2564
[134] [11 พ.ค. 2564]
ขอประชาสัมพันธ์ คลิปแถลงข่าวรายการ "โฆษก อว."
[164] [22 เม.ย. 2564]
ขอประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[90] [7 เม.ย. 2564]
ศนร. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 29 ศนร. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 29
[148] [29 มี.ค. 2564]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 9 วันที่ 5-7 มี.ค. 2564
[207] [9 มี.ค. 2564]
กำหนดการอบรม Pre-UKPSF รุ่น 9 (อาจารย์ไทย) วันที่ 5-7 มีนาคม 2564
[127] [1 มี.ค. 2564]
ศนร. ร่วมรับประทานอาหารกับท่านอธิการบดี
[154] [11 ก.พ. 2564]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[154] [6 ม.ค. 2564]
ขอขอบพระคุณ หน่วยงาน ศูนย์ สำนักวิชา สถาบัน วิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี 2564
[145] [23 ธ.ค. 2563]
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562
[119] [30 พ.ย. 2563]

ค้นพบ 113 รายการ

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2663] [8 ม.ค. 2558]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[2034] [8 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1743] [21 ส.ค. 2558]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[1194] [2 มิ.ย. 2559]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1153] [17 ส.ค. 2559]
ข่าวทั้งหมด
Top