วิดีโอกิจกรรม

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
[131] [25 มี.ค. 2563]

Team Image

ผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 โดย ปปช.
[43] [19 มี.ค. 2563]

Team Image

การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2
[119] [6 ก.พ. 2563]

Team Image

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 1
[397] [22 เม.ย. 2562]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันที่ 16-18 พ.ย. 2561
[407] [28 พ.ย. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 วันที่ 9-11 พ.ย.. 2561
[324] [21 พ.ย. 2561]


ค้นพบ 40 รายการ

Top