วิดีโอกิจกรรม

Team Image

การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2
[21] [6 ก.พ. 2563]

Team Image

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 1
[315] [22 เม.ย. 2562]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันที่ 16-18 พ.ย. 2561
[310] [28 พ.ย. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 วันที่ 9-11 พ.ย.. 2561
[210] [21 พ.ย. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 24-26 ส.ค. 2561
[193] [29 ส.ค. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561
[247] [27 ส.ค. 2561]


ค้นพบ 38 รายการ

Top