วิดีโอกิจกรรม

Team Image

อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 22 ธ.ค. 2564
[34] [5 ม.ค. 2565]

Team Image

อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564
[12] [5 ม.ค. 2565]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-Learning วันที่ 23 ธ.ค. 2564
[32] [23 ธ.ค. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
[23] [23 ธ.ค. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 22 ธ.ค. 2564
[21] [23 ธ.ค. 2564]

Team Image

อบรม ประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร ให้ตอบโจทย์การศึกษาในยุค Next Normal วันที่ 3 ธ.ค. 2564
[381] [7 ธ.ค. 2564]


ค้นพบ 63 รายการ

Top