วิดีโอกิจกรรม

Team Image

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 1
[258] [22 เม.ย. 2562]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันที่ 16-18 พ.ย. 2561
[297] [28 พ.ย. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 วันที่ 9-11 พ.ย.. 2561
[193] [21 พ.ย. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 24-26 ส.ค. 2561
[179] [29 ส.ค. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561
[239] [27 ส.ค. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 1 วันที่ 31-1 มิ.ย. 2561
[225] [19 มิ.ย. 2561]


ค้นพบ 37 รายการ

Top