วิดีโอกิจกรรม

Team Image

อบรม การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564
[83] [3 ธ.ค. 2564]

Team Image

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564
[81] [9 พ.ย. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอน และ Formative Assessment วันที่ 29 ต.ค. 2564
[51] [5 พ.ย. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกระบบบริหารหลักสูตร มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564
[48] [1 พ.ย. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-learning วันที่ 27 ตุลาคม 2564
[68] [29 ต.ค. 2564]

Team Image

กิจกรรม Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564
[111] [16 ก.ย. 2564]


ค้นพบ 63 รายการ

Top