วิดีโอกิจกรรม

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" วันที่ 10-11 มิ.ย. 2564
[252] [18 มิ.ย. 2564]

Team Image

KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
[109] [19 พ.ค. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแนะนำเกณฑ์ AUN-QA ระดับสถาบัน" วันที่ 4 มี.ค. 2564
[177] [5 มี.ค. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA (รอบที่ 2)
[194] [19 ม.ค. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA
[128] [15 ม.ค. 2564]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
[503] [25 มี.ค. 2563]


ค้นพบ 63 รายการ

Top