วิดีโอกิจกรรม

Team Image

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
[440] [16 มี.ค. 2558]

Team Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” วันที่ 7-8 มกราคม 2559
[435] [16 ก.พ. 2558]

Team Image

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[261] [15 ต.ค. 2558]

Team Image

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[201] [15 ส.ค. 2558]

Team Image

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพัก
[238] [15 ส.ค. 2558]

Team Image

แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2558
[295] [15 ส.ค. 2558]


ค้นพบ 37 รายการ

Top