โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560


ชื่อกิจกรรม โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560
เนื้อหาโดยสังเขบ บรรยายและแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรมและนำเสนอ
วันที่จัด/เวลา 3 พ.ค. 2560 / 16.00-18.00 น.
สถานที่ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[49] [3 พ.ค. 2560]

Top