โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560


ชื่อกิจกรรม โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560
เนื้อหาโดยสังเขบ แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรมและนำเสนอ
วันที่จัด/เวลา 17 พ.ค. 2560 / 16.00-18.00 น.
สถานที่ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[88] [17 พ.ค. 2560]

Top