การประชุม Teaching Learning Colloquium ครั้งที่ 5/2561


ชื่อกิจกรรม การประชุม Teaching Learning Colloquium ครั้งที่ 5/2561
เนื้อหาโดยสังเขบ

การประชุม Teaching  Learning Colloquium ครั้งที่ 5/2561

**หมายเหตุ ผู้ที่เข้าประชุมต้องผ่านการเข้าร่วม โครงการ กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF)**

วิทยากร -
วันที่จัด/เวลา 24 ม.ค. 2561 / 14.00-16.00 น.
สถานที่ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อ โทร.3770 อีเมล panicha.sp@wu.ac.th[6] [24 ม.ค. 2561]

Top