โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561


ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561
เนื้อหาโดยสังเขบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]

ลงทะเบียน คลิก

กำหนดการ คลิก

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ดังนี้

2. เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username,password ของอีเมลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ค้นหารายวิชา โดยการพิมคำว่า "ukpsf"
4. กดเลือก รายวิชา Pre-UK Professional Standards Framework 
วิทยากร -
วันที่จัด/เวลา 17-19 ส.ค. 2561 / 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3759
ภาพกิจกรรมTop