โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 4 วันที่ 18-20 ม.ค. 2562


ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 4 วันที่ 18-20 ม.ค. 2562
เนื้อหาโดยสังเขบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 4 วันที่ 18-20 ธ.ค. 2562 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

วิทยากร
วันที่จัด/เวลา 18-20 ม.ค. 2562 / 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 3770
ภาพกิจกรรมTop