สร้างแบนเนอร์ให้สวยปังอย่างง่ายด้วย application “Canva” สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4


ชื่อกิจกรรม สร้างแบนเนอร์ให้สวยปังอย่างง่ายด้วย application “Canva” สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4
เนื้อหาโดยสังเขบ

สร้างแบนเนอร์ให้สวยปังอย่างง่ายด้วย application “Canva” สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4

ลงทะเบียน คลิก

วิทยากร -
วันที่จัด/เวลา 10 ก.ค. 2562 / 11.00-13.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3770
ภาพกิจกรรมTop