อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563


ชื่อกิจกรรม อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 ก.พ. 2563
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF  สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก

วิทยากร -
วันที่จัด/เวลา 5 ก.พ. 2563 / 13.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3770
ภาพกิจกรรมTop