อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563


ชื่อกิจกรรม อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF 

วิทยากร -
วันที่จัด/เวลา 6 ก.พ. 2563 / 9.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3770
ภาพกิจกรรมTop