อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563


ชื่อกิจกรรม อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมการบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร(TQF) ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 29 ก.ค. 2563

วิทยากร -
วันที่จัด/เวลา 29 ก.ค. 2563 / 13.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 3770
ภาพกิจกรรมTop