อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564


ชื่อกิจกรรม อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564

Meeting ID 934 4136 8433 Security

Passcode 616133 

Invite Link https://wu-ac-th.zoom.us/j/93441368433?pwd=RGhWMlEvTHlFUjNpQUpGc0ZEK3FpQT09

 

วิทยากร 1. วิทยากรหลัก:  รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญคดา  อนุวงศ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2. ผู้ช่วยวิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่จัด/เวลา 8 ธ.ค. 2564 / 8.30-16.30 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ
ภาพกิจกรรมTop