อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 23 ธ.ค. 2564


ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 23 ธ.ค. 2564
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 23 ธ.ค. 2564

zoom online : https://wu-ac-th.zoom.us/j/99388826208?pwd=eDdoRFJyNkhaRXNERk80VTFORlM4dz09

Meeting ID : 993 8882 6208
Security Passcode : 613179

วิทยากร นางสาวภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง โปรแกรมเมอร์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่จัด/เวลา 23 ธ.ค. 2564 / 9.00-12.00 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร.73770

ภาพกิจกรรมTop