อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 22 ธ.ค. 2564


ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 22 ธ.ค. 2564
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00-16.30 น.

zoom online : https://wu-ac-th.zoom.us/j/92373084802?pwd=QTduKzhTc0cxMThrOXFMVWdMYVM2QT09

Meeting ID : 923 7308 4802
Security Passcode : 656056

วิทยากร -
วันที่จัด/เวลา 22 ธ.ค. 2564 / 13.00-16.30 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

ภาพกิจกรรมTop