อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564


ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

zoom online : https://wu-ac-th.zoom.us/j/92373084802?pwd=QTduKzhTc0cxMThrOXFMVWdMYVM2QT09

Meeting ID : 923 7308 4802
Security Passcode : 656056

วิทยากร -
วันที่จัด/เวลา 22 ธ.ค. 2564 / 9.00-12.00 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

ภาพกิจกรรมTop