แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-Based Education วันที่ 24 พ.ย. 2565


ชื่อกิจกรรม แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-Based Education วันที่ 24 พ.ย. 2565
เนื้อหาโดยสังเขบ
รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
9.00 - 10.15 น. : แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ OBE
10.15 - 10.30 น. : พัก
10.30 - 11.45 น. : แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ OBE (ต่อ)
11.45 - 12.00 น. : Q & A
 
สถานที่ : Zoom cloud meeting

Join Zoom Meeting
https://wu-ac-th.zoom.us/j/92645161656?pwd=WGp0U0pyYlJSanYzRlZEV2RJZldldz09

Meeting ID: 926 4516 1656
Passcode: 556230
วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่จัด/เวลา 24 พ.ย. 2565 / 9.00 - 12.00 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร.73770

ภาพกิจกรรมTop