แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder’s Needs Analysis วันที่ 17-18 ธ.ค. 2565


ชื่อกิจกรรม แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder’s Needs Analysis วันที่ 17-18 ธ.ค. 2565
เนื้อหาโดยสังเขบ
รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. และ 
                  วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
วิทยากร : 
1. ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข 
   รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
   ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
รูปแบบการจัด : online
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

กำหนดการ

วันที่ 17 ธ.ค. 2565
ช่วงเช้า      Overview OBE รวมทั้ง หลักการของ Stakeholder’s Needs Analysis
ช่วงบ่าย     การเขียน  PLOs

วันที่ 18 ธ.ค. 2565
ช่วงเช้า      การนำ PLOs มาจัดสร้างรายวิชาของหลักสูตร
ช่วงบ่าย     การเขียน CLOs

สถานที่ : Zoom cloud meeting

Join Zoom Meeting
https://wu-ac-th.zoom.us/j/93600840716?pwd=NnRNaFdLOGRsRjZ3aEVOdGVtMHB0UT09

Meeting ID: 936 0084 0716
Passcode: 431754
วิทยากร
1. ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัด/เวลา 17-18 ธ.ค. 2565 / 9.00 - 16.00, 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร. 73770

ภาพกิจกรรมTop