อบรม Stakeholder’s Needs Analysis and Application สำหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 ม.ค. 2566


ชื่อกิจกรรม อบรม Stakeholder’s Needs Analysis and Application สำหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 ม.ค. 2566
เนื้อหาโดยสังเขบ
รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
วิทยากรอาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
Join Zoom Meeting
วิทยากร

อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด/เวลา 28 ม.ค. 2566 / 9.00-12.00 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร. 73770

ภาพกิจกรรมTop