อบรม หลักสูตร "การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF)" วันที่ 25 ม.ค. 2566


ชื่อกิจกรรม อบรม หลักสูตร "การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF)" วันที่ 25 ม.ค. 2566
เนื้อหาโดยสังเขบ
รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : on site
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย และฝึกปฏิบัติการการบันทึก มคอ.3 ผ่านระบบ TQF
วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 25 ม.ค. 2566 / 13.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร. 73770

ภาพกิจกรรมTop