อบรม การประเมินตามสภาพจริง Authentic Assessment ที่ 15 ก.พ. 2566


ชื่อกิจกรรม อบรม การประเมินตามสภาพจริง Authentic Assessment ที่ 15 ก.พ. 2566
เนื้อหาโดยสังเขบ
รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
 
ลงทะเบียน คลิก
 
วิทยากร : ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
วิทยากร

ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่จัด/เวลา 15 ก.พ. 2566 / 9.00-12.00 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร.73770

ภาพกิจกรรมTop