อบรม บทบาทคณบดีในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 23 ก.พ. 2566


ชื่อกิจกรรม อบรม บทบาทคณบดีในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 23 ก.พ. 2566
เนื้อหาโดยสังเขบ
รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
 
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : onsite
 
สถานที่การจัดอบรม : ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
**หมายเหตุ มีอาหารกลางวันรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม**
วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี

วันที่จัด/เวลา 23 ก.พ. 2566 / 10.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร.73770

ภาพกิจกรรมTop