กรากราบแทบเท้าฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย

กราบแทบเท้าฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

[19] [4 ก.ย. 2560]

Top