ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ก.พ. 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

รับจำนวน 50 คน

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก(เต็ม)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิก

สอบถามโทร.3770

[356] [9 ม.ค. 2563]

Top