ขอเชิญเข้าร่วม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF

ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง การเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก(เต็ม)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิก

ติดต่อสอบถามโทร.3770

หมายเหตุ อาจารย์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ใหม่สามารถเข้าร่วมได้

[317] [9 ม.ค. 2563]

Top