ปฏิทินกิจกรรมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเขียน Application UKPSF ประเภท Fellow

วันและเวลาจัดกิจกรรม

ลิงค์เข้าชั้นเรียนออนไลน์

Special Meeting for UKPSF Application

6. วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวล่า 13.30-15.00 น. (ยกเลิก)

หมายเหตุ :

1. เข้าชั้นเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams ชื่อห้อง Special Meeting for UKPSF Application

2. โปรดกด LINK เข้าห้องก่อนเวลา อย่างน้อย 1 ชม. เนื่องจากระบบมีการตอบกลับล่าช้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายนันทวัฒน์ ฟองมณี ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

โทรศัพท์ 3770 อีเมล fnantawa@mail.wu.ac.th

[468] [13 พ.ค. 2563]

Top