ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สอนอย่างไรใ้หได้ 4.50 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สอนอย่างไรใ้หได้ 4.50 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564 เวลา 13.30-16.30 น.  สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน คลิก

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน3 ท่าน ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา สากยโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2.อาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3.อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช สำนักวิชาการจัดการ

ในวันอบรมสามารถเข้าร่วมได้ที่ Zoom Meeting

Invite Link https://wu-ac-th.zoom.us/j/93037289909?pwd=b0JQQ3hGYTI2Ykd6R0JKOE50b2U4dz09

ID: 956 2731 2805

Passcode : 364835

 

Banner psd created by freepik - www.freepik.com

[75] [21 ต.ค. 2564]

Top