ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน และ Formative Assessment วันที่ 29 ต.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน และ Formative Assessment วันที่ 29 ต.ค. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สนใจลงทะเบียน คลิก 

ในวันอบรมสามารถเข้าร่วมได้ที่ Zoom Meeting

ID : 973 2915 8081

Passcode : 605816

Invite Link : https://wu-ac-th.zoom.us/j/92083266066?pwd=cDFOZGdERjVURDl2QnlJM3lLNm4xUT09

 

Banner psd created by oxurra - www.freepik.com

[5335] [7 ต.ค. 2564]

Top