ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 28 ต.ค. 2564 สนใจลงทะเบียน คลิก 

ในวันอบรมสามารถเข้าร่วมได้ที่ Zoom Meeting

ID : 993 7369 9874

Passcode : 616232

Invite Link : https://wu-ac-th.zoom.us/j/99373699874?pwd=Z2kvMFhrUmU1R1hOMURrVlJiTWFpZz09

Banner created by oxurra - www.freepik.com

[84] [8 ต.ค. 2564]

Top