ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ในวันที่ 27 ต.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ในวันที่ 27 ต.ค. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. สนใจลงทะเบียน คลิก 

ในวันอบรมสามารถเข้าร่วมได้ที่ Zoom Meeting

ID : 934 5327 4469

Passcode : 421124

Invite Link : https://wu-ac-th.zoom.us/j/93453274469?pwd=cW1GUzJWaTJUbTVJVy9zODUrMzhlUT09

Banner created by oxurra - www.freepik.com

[86] [8 ต.ค. 2564]

Top