ขอเชิญเข้าร่วม แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-Based Education รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 24 พ.ย. 2565

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
ลงทะเบียน : คลิก
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กำหนดการ
9.00 - 10.15 น. : แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ OBE
10.15 - 10.30 น. : พัก
10.30 - 11.45 น. : แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ OBE (ต่อ)
11.45 - 12.00 น. : Q & A
 
สถานที่ : Zoom cloud meeting

Join Zoom Meeting
https://wu-ac-th.zoom.us/j/92645161656?pwd=WGp0U0pyYlJSanYzRlZEV2RJZldldz09

Meeting ID: 926 4516 1656
Passcode: 556230
 
สอบถามโทร 73770

[49] [9 พ.ย. 2565]

Top