ขอเชิญเข้าร่วม อบรม Stakeholder’s Needs Analysis and Application สำหรับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 ม.ค. 2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน คลิก 

วิทยากร : อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
Join Zoom Meeting
https://wu-ac-th.zoom.us/j/99936297541?pwd=N005TWc2ZTNnR1ZxbUM0VEwydEgxUT09

Meeting ID: 999 3629 7541
Passcode: 190669

สอบถามโทร.73770

[251] [3 ม.ค. 2566]

Top