ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ. 2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.
 
สถานที่ : ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา
 
ลงทะเบียน คลิก
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : on site
 
รูปแบบกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

[18] [16 ม.ค. 2566]

Top