ขอเชิญเข้าร่วม อบรม บทบาทคณบดีในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 23 ก.พ. 2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
 
ลงทะเบียน คลิก
 
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : onsite
 
สถานที่การจัดอบรม : ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
**หมายเหตุ มีอาหารกลางวันรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม**

[5] [24 ม.ค. 2566]

Top