มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการ และ คณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2558

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์งานประชุมฯ http://activelearningconference.wu.ac.th/

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
[1534] [8 ม.ค. 2558]

ค้นหาข่าว


ข่าวล่าสุด

ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[21] [8 ม.ค. 2558]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[159] [8 ม.ค. 2558]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[181] [8 ม.ค. 2558]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[70] [8 ม.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[74] [8 ม.ค. 2558]
ข่าวทั้งหมด

Top