Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation

Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation ฉบับเต็มรวมงานวิจัย  กว่า 50 เรื่อง โดยงานประชุมจัดขึ้นในวันที่ 5- 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
[372] [8 ส.ค. 2559]

ค้นหาข่าว


ข่าวล่าสุด

ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[22] [8 ส.ค. 2559]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[159] [8 ส.ค. 2559]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[183] [8 ส.ค. 2559]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[71] [8 ส.ค. 2559]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[74] [8 ส.ค. 2559]
ข่าวทั้งหมด

Top