ศนร.จัดอบรมการบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF วันที่ 5-6 ก.พ.2563

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบันทึกข้อมูล TQF.3 ในระบบ TQF" จัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีวิทยากรร่วมบรรยาย 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน และ คุณสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 66 คน 

ภาพกิจกรรม คลิก
[170] [6 ก.พ. 2563]

Top