ศนร.จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในวันที่ 5 ก.พ. 2563

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง "การเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF" ในวันที่ 5 ก.พ. 2563  ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และ ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับอาจารย์ใหม่หรือผู้ที่สนใจในการเขียน course syllabus ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 52 คน 

ภาพกิจกรรม คลิก
[175] [6 ก.พ. 2563]

Top