ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม UKPSF รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม UKPSF รุ่นที่ 4 คลิก

โดยจัดขึ้นทั้งหมด 3 Module ดังนี้

  1. Module 1 ระหว่างวันที่ 18-21 ก.พ. 2563
  2. Module 2 ระหว่างวันที่ 21-24 เม.ย. 2563
  3. Module 3 ระหว่างวันที่ 14-17 ก.ค. 2563

สอบถามรายละเอียด โทร.3770
[205] [11 ก.พ. 2563]

Top