ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน วันที่ 7 ก.ค. 2564

ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน วันที่ 7 ก.ค. 2564 สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนฟรี คลิก

กำหนดการอบรม

ออกแบบสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน

วันที่ 7กรกฎาคม 2564

เวลา กิจกรรม
13.30 - 14.15 การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
14.15 - 14.45 การผลิตสื่อภาพเพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
14.45 - 15.00 พักเบรค
15.00 - 16.30 การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมความผูกผันและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน

หมายเหตุ

  • ระบบเปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนออนไลน์ทาง Google Form โดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องลงทะเบียน เวลา 13.00-13.30 น.
  • หากผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้ลงทะเบียนตามกำหนดเวลา ถือว่าไม่ผ่านการอบรม 100%

 

Zoom Meeting

Meeting ID 921 7365 2420
SecurityPasscode 515654

Invite Link
https://wu-ac-th.zoom.us/j/92173652420?pwd=Sm9FdzRPb1NVVlJINDlaanFWL3p1UT09

ติดต่อสอบถามโทร. 73770
[364] [25 มิ.ย. 2564]

Top