ศนร. จัดอบรม KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 17 พ.ค. 2564

ในวันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ในหัวข้อ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป โดยมีคณาจารย์สนใจเข้าร่วมจำนวน 65 คน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 3 ท่านในการบรรยาย ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. อาจารย์ ดร. น.สพ.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก
[207] [20 พ.ค. 2564]

Top